Dief in de nacht

Hiervandaan komt de Nederlandse uitdrukking “Komen als een dief in de nacht“. Sommigen zien hier een relatie in met de kapitein van de tempelwacht die zijn mannen controleert

Mishnah, Middoth i.2: 

“The Captain of the Temple (the man of the Temple Mount) visited each guard, and burning torches were carried before him. And every guard which did not stand up (which was not standing), the Captain of the Temple said to him: “Peace be to thee.” If he observed that he slept, he smote him with his stick, and he had authority to burn his dress. And they said, “What is the noise (voice) in the court?” “It is the noise of a Levite who is beaten, and his clothes are set on fire, because he slept upon his watch.” Rabbi Eliezer, the son of Jacob, said: “On one occasion they found the brother of my mother sleeping, and they burned his dress

“De Kapitein van de Tempel (de man van de Tempelberg) bezocht elke wacht, en brandende fakkels werden voor hem uit gedragen. En elke bewaker die niet opstond (die niet stond), zei de Kapitein van de Tempel tegen hem: “Vrede zij u.” Als hij merkte dat hij sliep, sloeg hij hem met zijn stok en hij had de bevoegdheid om zijn kleding te verbranden. En ze zeiden: “Wat is het geluid (de stem) in de rechtbank?” het geluid van een Leviet die wordt geslagen en zijn kleren worden in brand gestoken, omdat hij sliep onder zijn wacht.

Openbaring 16:15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.