Tempeldienst / Offerdienst Israël

Antwoord op onderstaande vraag :

  • Hoe zag de offerdienst zoals bedoeld was?

605 v. Chr.: Ballingschap van het zuidelijke rijk Juda in Babel, ten tijde van Nebukadnessar (regeerperiode: 605-562 v. Chr.). In 605 v. Chr. viel het zuidrijk onder de overheersing van Babel. Er vonden verschillende wegvoeringen van de bevolking naar Babel plaats. Wellicht speelt het optreden van Obadja zich ergens tussen deze wegvoeringen af. Onder de bannelingen waren Daniël en zijn vrienden, alsook Ezechiël. Daniël (deels tijdens het Babylonische en deels tijdens het Perzische rijk) en Ezechiël hebben geprofeteerd in de ballingschap, niet in Juda. In 586/587 v. Chr. werd de stad Jeruzalem verwoest en werd de tempel met de grond gelijk gemaakt. (www.oudesporen.nl)

https://www.gotquestions.org/Nederlands/ark-van-het-verbond.html

Het niet-canonieke boek 2 Makkabeeën vermeldt dat de profeet Jeremia, juist vóór de Babylonische invasie “na een goddelijke ingeving opdracht gaf om de tent en de ark achter hem aan te dragen en hoe hij de berg op ging waar Mozes Gods land had zien liggen. Daar aangekomen ontdekte hij een grot. Hij liet de tent, de ark en het reukofferaltaar naar binnen brengen en sloot de toegang af.” (2:4-5). Maar: “Enkelen van hen die hem hadden vergezeld, gingen later terug om de weg met tekens te markeren, maar ze konden de grot niet meer vinden. Toen Jeremia dit te horen kreeg, zei hij verwijtend: ‘Die plek zal onbekend blijven totdat God zijn volk weer samenbrengt en zich erover ontfermt. Dan zal de Heer deze voorwerpen weer tevoorschijn brengen, en zijn majesteit zal verschijnen in de wolk die ook zichtbaar was in de tijd van Mozes, en ook later, toen Salomo bad dat de Heer de tempel op grootse wijze in bezit zou nemen’” (2:6-8).

https://www.oudesporen.nl/Download/HB445.pdf

  • Hoe zag de offerdienst eruit na de ballingsschap en de komst van Yeshua? Wat stond er in het Heilige der Heilige. De ark van het Verbond was toch weg? Hoe deed men toen dan Jom Kippoer?

  • Hoe zag de tempeldienst of offerdienst eruit tijdens Yeshua’s tijd op aarde?

  • Hoe is het gegaan met offerdiens nadat Yeshua was opvaren? Tot het jaar 70 na Christus?