Schrijven in zand

Wat denkt u toen de Farizeeërs de overspelige vrouw bij Yeshua brachten om Hem te vragen of ze haar mochten stenigen. Wat deed Hij toen? Hij schreef toen wat in het zand. We mogen aannemen dat daar de woorden van de thora en de profeten in vervulling zijn gegaan; waar geschreven staat dat Hij namen van de zondaars in het zand zal schrijven. Dat verklaart ook waarom ze zo snel afdropen. Wat zou u doen als iemand uw naam daar in het zand zou schrijven en dat u het was die gemeenschap met deze overspelige had gehad?

Jeremia 17:13

13 HEERE, Hoop van Israël, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, de HEERE, verlaten.