Palestina in Jezus’ tijd ?

Ook de christelijke kerk heeft haar steentje bijgedragen aan het verduisteren van de naam van Israël. In 9 van de 10 gevallen zul je ontdekken dat in jouw Bijbel bij het kaartje van Israël het volgende vermeldt staat : “Palestina in de tijd van Jezus”. Ook op vele levensgrote wandposters op menig basisschool staat dit vermeldt. Deze aanduiding is zeer onjuist. In de dagen dan Yeshua op aarde rondwandelde was de term “Palestina” onbekend. Pas in 135 AD, zo’n 100 jaar nadat Yeshua op de wolken naar de Vader afreisde, versloeg keizer Hadrianus, Bar Kochba. Hadrianus koesterde een grondige haat tegen de Joden en wilde voor eens en voor altijd afrekenen met de naam Israël. Hij veranderde de naam van het land Israël in de naam “Palestina”, verwijzend naar de Filistijnen, Israëls aartsvijanden. Het wordt tijd dat we storende fout, een erfenis van de vervangingsleer, herstellen. Nergens wordt Israël door God “Palestina” genoemd.