Ik ben… (bijbelteksten)

Ik ben aanvaard in Christus

-          Ik ben Gods kind (Joh 1:12)
-          Ik ben een vriend van Christus (Joh 15:15)
-          Ik ben rechtvaardig (Rom 5:1)
-          Ik ben verenigd met de Heer en één van geest met Hem (1 Kor 6:17)
-          Ik ben gekocht voor een prijs: Ik behoor toe aan God (1 Kor 6:20)
-          Ik ben deel van het Lichaam van Christus (1 Kor 12:27)
-          Ik ben een heilige (Efeze 1:1)
-          Ik ben geadopteerd als Gods kind (Efeze 1:5)
-          Ik heb directe toegang tot God door de Heilige Geest (Efeze 2:18)
-          Ik ben verzoend en mijn zonden zijn vergeven (Kol 1:14)
-          Ik ben volmaakt in Christus (Kol 2:10)

Ik ben veilig in Christus

-          Ik ben vrij van veroordeling (Rom 8:1-2)
-          Ik ben verzekerd dat alle dingen meewerken ten goede (Rom 8:28)
-          Ik ben vrij van veroordelende aanvallen op mij (Rom 8:33-34)
-          Ik kan niet gescheiden worden van Gods liefde (Rom 8: 35)
-          Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld door God (2 Kor 1:21)
-          Ik ben verborgen met Christus in God (Kol 3:3)
-          Ik ben er zeker van dat het goede werk dat God in mij is begonnen, vervolmaakt zal worden (Fil 1:6)
-          Ik heb geen geest van angst gekregen, maar van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Tim 1:7)
-          Ik kan genade en barmhartigheid vinden in tijden van nood (Heb 4:16)
-          Ik ben geboren uit God en de boze kan mij niet raken (1 Joh 5:18)

Ik heb waarde in Christus

-          Ik ben het zout en het licht van de wereld (Mat 5:13-14)
-          Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal voor Zijn leven (Joh 15:5)
-          Ik ben gekozen en bedoeld om vrucht te dragen (Joh 15:16)
-          Ik ben een persoonlijk getuige van Christus (Hand 1:8)
-          Ik ben Gods tempel ( Kor 3:16)
-          Ik ben een gezant van de verzoening (Kor 5:17-20)
-          Ik ben Gods medewerker (2 Kor 6:1)
-          Ik ben met Christus gezeten in de hemelse gewesten (Efeze 2:6)
-          Ik mag in vrijheid en vertrouwen tot God naderen (Efeze 3:12)
-          Ik kan alles door Christus die mij kracht geeft (Fil 4:13)